Zeevissen in Denemarken

   UPDATE!! Hier gaan we heen in 2018

Waarom Denemarken zo uniek is voor de zeevisser.

Omdat Denemarken iets groter als Nederland is, met maar 5,3 miljoen inwoners.
Een zeer afwisselende kustlijn van 7500 km heeft.
Denemarken grenst in het westen aan de Noordzee, in het noorden aan de Skagerrak en in het oosten aan het Kattegat, de Sont en de Oostzee waarin alle voorkomende vissoorten aanwezig zijn.
Kenmerkend voor de Oostkust is het getijverschil. Dit is niet of nauwelijks zichtbaar in de Oostkust bij het strandvissen.
Daar er geen sterke stroming staat kan er relatief licht gevist worden.
Behalve bij de versmalling tussen de grote en de Kleine Belt.

verzamelfoto-2016